About Me

MLADEN KESIĆ

Rođen sam 1978. godine u Splitu, u Hrvatskoj. Preselio sam se u Srbiju 1991. U Kikindi sam završio Tehničku školu, a zatim i Vojnu akademiju u Beogradu. Sada živim i radim u Beogradu.

Fotografijom sam počeo da se bavim iz čiste radoznalosti kad sam od oca dobio njegovu Praktica-u Super TL 2. Ubacio sam crnobeli film…

Ja sam fotograf – amater. Fotografija je moj hobi. Znanja i veštine sticao sam samostalno.

Moj rad možete pratiti na Devianartu i na Facebook-u

* * *

IZJAVA O AUTORSKOM PRAVU

OPŠTE ODREDBE

Ovaj blog je u vlasništvu Automattic Inc. koji je pokrenuo veb sajt hosting servis pod imenom WordPress. Sadržaj ovog bloga je u vlasništvu njegovog autora, odnosno Mladena Kesića, u skladu sa odredbama ”Uslova za korišćenje usluge”.

MORALNO PRAVO

Pravo paterniteta pripada meni, i svaka ličnost koja javno koristi moja dela je dužna da na odgovarajući način naznači autora dela, osim ako u pisanom obliku izjavim da ne želim da budem naveden.

Imam pravo da se usprotivim svakom deformisanju, sakaćenju ili drugoj izmeni svog dela i svakom korišćenju dela koje ugrožava moju čast ili ugled.

Imam pravo da opozovem pravo korišćenja dela i da sprečim njegovo dalje korišćenje uz nadoknadu štete korisniku toga prava, ako bi dalje korišćenje škodilo mojoj časti ili ugledu. Ovim se uvažava činjenica da je moje delo odraz moje ličnosti.

IMOVINSKO PRAVO

Mladen Kesić je isključivi nosilac autorskih prava objavljenog sadržaja na ovom blogu. Zabranjeno je bez mog odobrenja reprodukovati, javno prikazivati, umnožavati, obraditi ili na drugi način preraditi prikazane sadržaje, ili dobijene informacije i sadržaje koristiti radi sticanja imovinske koristi.

Svaka zloupotreba podleže  odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Za zloupotrebu nastalu van granica Republike Srbije važe i primenjivaće se međunarodne konvencije i ugovori.

OGRANIČENJA

Dozvoljavam korišćenje mojih dela u nastavi ili naučnom istraživanju, sudskim i upravnim odlukama, u svrhu informisanja javnosti.

Dozvoljavam preradu mojih dela u parodiju u meri koja je potrebna za njen smisao, kao i karikaturu, a uz navođenje dela koje se prerađuje i mene kao autora.

Dozvoljavam ‘’linkovanje’’ na druge sajtove – blogove, uz gore navedene obaveze.

O ZAŠTITI LIČNOSTI KORISNIKA

Obavezujem se da ću poštovati anonimnost i privatnost korisnika ovog bloga. Neću vršiti prikupljanje ličnih podataka korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i sl.

PRAVO NA PROMENU IZJAVE

Zadržavam pravo izmene ove Izjave u bilo kom trenutku, i neću biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovom blogu ili kada su korisnici o njima obavešteni.

Preuzmi (pdf) IZJAVA O AUTORSKOM PRAVU

* * *


 
%d bloggers like this: